ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.     Τι είναι η ΙΑΤΑ;

Η ΙΑΤΑ (International Air Transport Association) είναι ο παγκόσμιος  οργανισμός αερομεταφορών. Ιδρύθηκε το 1919, μέλη του θεωρούνται όλες οι αεροπορικές εταιρίες του κόσμου που πραγματοποιούν σταθερές προγραμματισμένες πτήσεις. Επίσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΙΑΤΑ λειτουργεί όλος ο αεροπορικός χώρος και όλα τα διεθνή ταξιδιωτικά πρακτορεία παγκοσμίως (Αεροδρόμια, πτήσεις, έκδοση εισιτηρίων κ.α.)
Έχει εκπονήσει προγράμματα εκπαίδευσης για μελλοντικούς και ήδη εργαζόμενων  υπαλλήλων στην αεροπορική και τουριστική βιομηχανία με πτυχία τα οποία αναγνωρίζονται παγκοσμίως.

2.     Τα διπλώματα της ΙΑΤΑ χρειάζονται περαιτέρω πιστοποίηση – αναγνώριση;

Τα διπλώματα της ΙΑΤΑ είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένα, και δεν επιδέχονται καμία περαιτέρω διαδικασία κρατικής ή μη αναγνώρισης. Αναγνωρίζονται ως έχουν από όλα τα κράτη του κόσμου.

3.     Είναι αναγκαία η γνώση Αγγλικών για την παρακολούθηση των προγραμμάτων;

Ναι. Όλη η διδασκόμενη ύλη και τα βιβλία της ΙΑΤΑ για όλα τα προγράμματα είναι στα Αγγλικά σε επίπεδο Lower. Το λεξιλόγιο είναι απλό και επαναλαμβανόμενο. Η ορολογία είναι για όλους κατανοητή.

4.     Ποιος ο βαθμός δυσκολίας των εξετάσεων;

Οι εξετάσεις της ΙΑΤΑ πραγματοποιούνται σε ξενοδοχείο της Αθήνας με εποπτεύουσα αρχή την Ολυμπιακή. Η μορφή των εξετάσεων είναι πολλαπλής επιλογής. Διαρκεί τρεις ώρες με γλώσσα εξέτασης την Αγγλική.

5.     Υπάρχουν προϋποθέσεις ύψους και βάρους για να γίνεις αεροσυνοδός;

Όσον αφορά το βάρος πρέπει να είναι σε αναλογία με το ύψος και η γενική εικόνα να είναι αρμονική. Το ύψος,  έχει υιοθετηθεί από τις περισσότερες εταιρίες – χωρίς όμως να είναι απόλυτο το νούμερο-  για τις γυναίκες να είναι μεταξύ του 1,57 και του 1,87 και για τους άνδρες από 1,60 μέχρι 1,90.

6.     Πόσες γλώσσες χρειάζεται να ξέρεις για να γίνεις αεροσυνοδός;

Η αεροπορική γλώσσα θεωρείται η αγγλική και πρέπει να ομιλείται σε ικανοποιητικό επίπεδο (Lower). Αν γνωρίζεις κάποια άλλη γλώσσα είναι επιπλέον προσόν αλλά όχι προαπαιτούμενο .

7.     Μέχρι ποια ηλικία μπορείς να πετάς;

Μπορείς να πετάξεις αν θέλεις μέχρι τα 65.
Συνήθως οι αεροπορικές εταιρίες σου δίνουν τη δυνατότητα από μια ηλικία  και έπειτα αν το επιθυμείς να δουλέψεις στην επίγεια εξυπηρέτηση στο αεροδρόμιο ή σε θέση γραφείου.

8.     Η δουλειά της αεροσυνοδού έχει επιπτώσεις στην υγεία;

Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που να πιστοποιεί ότι το επάγγελμα της αεροσυνοδού επηρεάζει αρνητικά την υγεία.

9.     Τι είναι το attestation of safety training;

Το Attestation of safety training είναι δίπλωμα εγκεκριμένο από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και από την ΕΑSΑ ( European Aviation Safety Agency ).
Με τo δίπλωμα αυτό αποδεικνύεις ότι έχεις ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση και κατέχεις πλέον την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
Ισχύει για όλη την Ευρώπη αλλά  γίνεται αποδεκτό και από οποιαδήποτε εταιρία στον κόσμο.

10.    Σε τι θα με βοηθήσει η απόκτηση του Attestation of safety training;

Οι εταιρίες προτιμούν  υποψήφιους οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το Αttestation of safety training γιατί αποδεικνύει ότι  έχουν εκπαιδευτεί σε ένα επίπεδο αποδεκτό από τις αρχές . Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα  να ελαττώσουν τα κόστη της εκπαίδευσης.

11.    Με ποια άλλη ειδικότητα της σχολής σας θα προτείνατε να συνδυάσω τις σπουδές μου ως  αεροσυνοδός  και γιατί;

Θα προτείναμε να συνδυαστεί με την ειδικότητα της επίγειας εξυπηρέτησης
Έτσι θα έχεις ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό και θα είναι πιο εύκολο να απορροφηθείς σε άλλες θέσεις της εταιρίας αν για κάποιο λόγο δεν θέλεις πλέον να πετάς.

12.    Λίγα λόγια για το δίπλωμα του Harvard.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο του  HARVARD ManageMentor (HMM) – το περίφημο πρόγραμμα e-learning HMM αποτελείται από 44 ενότητες . Ενσωματώνει εκπαιδευτικό υλικό πλούσιο σε περιεχόμενο που παρέχεται από το Harvard Business School Publishing, πανεπιστημιακό κέντρο που έχει αναδείξει παγκόσμιους ηγέτες των επιχειρήσεων.
Το πρόγραμμα καλύπτει ένα πλήρες φάσμα των βασικών θεμάτων διαχείρισης, την ενίσχυση της αεροπορίας και ταξιδιωτικής βιομηχανίας δίνοντας σας την δυνατότητα να εκπαιδευτείτε και να ενισχύσετε τις δεξιότητες σας σε κύριους τομείς που θα αντιμετωπίσετε στο εργασιακό σας περιβάλλον προσφέροντας μια επαγγελματική ανέλιξη.