ΙΣΤΟΡΙΑ

Η MEGA AIRLINES STUDIES ιδρύθηκε το 1999 στην Αθήνα, από τον κ. Γεώργιο Γαλίτη, διοικητικό στέλεχος της Alitalia και πρόεδρο της ομοσπονδίας Αερομεταφορών. Η Σχολή εκπαιδεύει αεροσυνοδούς και προσφέρει διεθνώς αναγνωρισμένα διπλώματα στον κλάδο των αερομεταφορών, της τουριστικής βιομηχανίας, της φιλοξενίας και της μεταφοράς εμπορευμάτων.

Σήμερα, 17 χρόνια μετά, κατέχουμε ηγετική θέση στο χώρο, με μεγάλο αριθμό αποφοίτων που ακολουθούν επιτυχημένες καριέρες σε διάφορα σημεία του κόσμου. Η δεύτερη γενιά με την Κατερίνα Γαλίτη συνεχίζει το ίδιο δυναμικά, προκειμένου η Σχολή να προσφέρει σπουδές υψηλού επιπέδου που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και των τεχνολογικών εξελίξεων.

 

Ορόσημα

1999
 • Ίδρυση της MEGA AIRLINES STUDIES
 • Η Σχολή μας παίρνει πιστοποίηση από την ΙΑΤΑ
 • Γινόμαστε Εξουσιοδοτημένο Επαγγελματικό Κέντρο της ΙΑΤΑ (Authorized Training Center, ATC)
 • Παρέχουμε για πρώτη φορά το FOUNDATION COURSE
2003
 • Παρέχουμε για πρώτη φορά το  IATA/ FIATA INTRODUCTORY COURSE
2006
 • Παρέχουμε για πρώτη φορά τα διπλώματα: IATA AIRLINE MARKETING, IATA AIRPORT OPERATIONS και IATA CUSTOMER SERVICE
2007
 • Προσθέτουμε στα παρεχόμενα διπλώματα μας το IATA AIRLINE CABIN CREW COURSE
2009
 • Επεκτείνουμε τα διπλώματα μας προσθέτοντας το IATA DANGEROUS GOODS COURSE Initial (category 3) και το IATA DANGEROUS GOODS COURSE Recurrent (category 3)
2011
 • Προσφέρουμε για πρώτη χρονιά το πρωτοποριακό IATA- HARVARD LEADERSHIP & MANAGEMENT DIPLOMA
 • Η πρώτη μας διεθνής βράβευση  2011
2012
 • Προσθέτουμε στα παρεχόμενα διπλώματα μας το IATA RAMP AGENT
 • Βράβευση  2012
2013
 • Παίρνουμε την πιστοποίηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τα επικίνδυνα εμπορεύματα και τα πληρώματα Καμπίνας.
 • Παρέχουμε για πρώτη φορά το IATA Aviation Security Awareness
 • Βράβευση 321
2014
 • Η Σχολή μας γίνεται Εξουσιοδοτημένο Εκπαιδευτικό Σχολείο της ΙΑΤΑ (Authorized Training School, ATS)
 • Επεκτείνουμε τα διπλώματα μας προσθέτοντας το IATA DANGEROUS GOODS COURSE Initial (category 6), το IATA DANGEROUS GOODS COURSE Recurrent (category 6) και το IATA DANGEROUS GOODS AWARENESS.
 • Η Σχολή μας πιστοποιείται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίηση Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
 • Ξεκινάμε τη δραστηριότητα μας και στο τομέα της φιλοξενίας με το IATA Hospitality Service Diploma
 • Προσφέρουμε για πρώτη χρονιά distance learning courses
 • Βράβευση image001
2015
 • Επεκτείνουμε τη δραστηριότητα μας σε Κύπρο (AVIATION TOURISM INSTITUTE).
 • Συνεργασία με τον Όμιλο ΚΟΡΕΛΚΟ στο τομέα του Security.
 • Βράβευση 2015_Top10_ATC_emailsig_europe
2016
 • Η Σχολή μας, αναβαθμίζεται και συγκαταλέγεται στους IATA Regional Training Partners Europe (RTPs).
 • Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό της Saudia Airlines να διεξάγουμε το Recruitment των αεροσυνοδών.
 • Βράβευση 2016