ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η πάγια θέση μας για συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η επιθυμία μας για την επίτευξη σημαντικών συνεργασιών στον χώρο των αερομεταφορών και της εκπαίδευσης, μας οδηγούν στην σύναψη συμφωνιών, πάντα με γνώμονα το όφελος των σπουδαστών μας.

Εγγραφή στο Newsletter