Εκπαίδευση IATA 2023 - Αεροπορικές Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

ΙΑΤΑ / FIATA DANGEROUS GOODS INITIAL / RECURRENT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ICAO έχει εισαγάγει στις οδηγίες του,  νέα μέθοδο εκπαίδευσης, που τέθηκε σε ισχύ από  την 1η Ιανουαρίου 2023.  Η  εκπαίδευση  έχει τροποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό με νέους κανονισμούς για να ενσωματώσει την εκπαίδευση σύμφωνα με την προσέγγιση που βασίζεται στις ικανότητες του εργαζόμενου  και την αξιολόγηση του. Η νέα αυτή μέθοδος εκπαίδευσης  ονομάζεται CBT (Competency Based Training).

Προκειμένου να εφαρμοστούν επιτυχώς οι κανονισμοί για την αεροπορική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι στόχοι, είναι υψίστης σημασίας όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα να γνωρίζουν τους κινδύνους που συνυπάρχουν σε αυτό το είδος μεταφοράς και να έχουν αποκτήσει τέλεια γνώση των κανονισμών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με το σχεδιασμό και τη διατήρηση κατάλληλων προγραμμάτων αρχικής και ανανεωτικής εκπαίδευσης για όλους όσους εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Η παροχή εκπαίδευσης στο πλαίσιο αυτού του νέου προγράμματος CBTA απαιτεί πιστοποίηση από την IATA. Το  εκπαιδευτικό κέντρο  Mega Airlines Studies  με την εμπειρία του ως εγκεκριμένο από  την  IATA στα επικίνδυνα εμπορεύματα από το 2012,  έχει αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης βασισμένα στη νέα μεθοδολογία και πιστοποιήθηκε από την ΙΑΤΑ ως CBTA provider.

Αυτή η διαπίστευση εγγυάται ότι η εκπαίδευση και οι αξιολογήσεις μας πληρούν τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την IATA και τον ICAO.

Πιστοποιητικό

Τα προγράμματα κατάρτισης που προσφέρουμε, είναι όλα διαπιστευμένα και πιστοποιημένα από την IATA.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για την απόκτηση των πτυχίων DANGEROUS GOODS μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με το εκπαιδευτικό μας κέντρο και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες είτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


    Εγγραφή στο Newsletter