ΙΑΤΑ / FIATA DANGEROUS GOODS INITIAL / RECURRENT

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η MEGA AIRLINES STUDIES ειδικεύεται στην παροχή πιστοποιημένων σπουδών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΙΑΤΑ, Dangerous Goods Regulations αφορά τη μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων στον χώρο των αερομεταφορών.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ TO IATA DANGEROUS GOODS

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μεταφορές εμπορευμάτων είναι απαραίτητο να έχουν επικαιροποιημένες και πιστοποιημένες γνώσεις προκειμένου να εκπαιδευτούν:

 • στις βέλτιστες πρακτικές οι οποίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες στο περιβάλλον των μεταφορών
 • στους κανόνες ασφάλειας εξειδικευμένα για κάθε φορτίο
 • στην στρατηγική διαχείρισης των επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το πρόγραμμα βασίζεται στη μελέτη και στην εφαρμογή του Dangerous Goods Regulations for Air Transport, που αποτελεί το ειδικό εγχειρίδιο της ΙΑΤΑ για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι επαγγελματίες παίρνουν την πιστοποίηση με βάση τις γραπτές εξετάσεις που δίνονται στο εκπαιδευτικό μας κέντρο για την απόκτηση του διπλώματος ΙΑΤΑ Dangerous Goods Initial.

Το δίπλωμα IATA Dangerous Goods Recurrent ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια, και οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και ενταχθεί στην νέα ύλη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η διδασκόμενη ύλη για το ΙΑΤΑ Dangerous Goods περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

 • Γενικές πληροφορίες
 • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση επικινδύνων αγαθών
 • Μέθοδοι και υλικά συσκευασίας
 • Συμπλήρωση συνοδευτικών εγγράφων
 • Ορισμός εκτέλεσης- ορθός χειρισμός
 • Μαρκάρισμα δεμάτων και επικόλληση ετικετών
 • Ραδιενεργά υλικά

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Για την απόκτηση των πτυχίων DANGEROUS GOODS μπορείτε είτε να επικοινωνήσετε με το εκπαιδευτικό μας κέντρο και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες είτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος


  Εγγραφή στο Newsletter