ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχουν πολλές σχολές που ισχυρίζονται ότι παρέχουν σπουδές υψηλού επιπέδου. Το εκπαιδευτικό κέντρο της Mega Airlines Studies, απευθυνόμενο στους σπουδαστές, στους γονείς και στους επαγγελματίες του χώρου, είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τους ακόλουθους λόγους:

Τα διπλώματα τα οποία προσφέρει η ΙΑΤΑ σημαίνουν πολλά περισσότερα από απλούς τίτλους σπουδών. Πρόκειται ουσιαστικά για απαραίτητα επαγγελματικά πιστοποιημένα διπλώματα που φέρουν τη σφραγίδα του μεγαλύτερου οργανισμού στον τομέα των Αερομεταφορών και του Τουρισμού.

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΙΑΤΑ

Η MEGA AIRLINES STUDIES είναι το μεγαλύτερο εξουσιοδοτημένο κέντρο εκπαίδευσης ΙΑΤΑ Authorized Training School  στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στους ΙΑΤΑ Regional Training Partner στην Ευρώπη και μπορεί πλέον να διοργανώνει απευθείας σεμινάρια με διεθνή εμβέλεια.

Παρέχουμε τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, διότι:

  • Για τη λειτουργία ενός Γραφείου Γενικού Τουρισμού IATA είναι αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού που να διαθέτει το δίπλωμα της ΙΑΤΑ.
  • Το πρόγραμμα σπουδών της MEGA AIRLINES STUDIES είναι σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από την Τεχνική Επιτροπή της ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), του μεγαλύτερου οργανισμού Αερομεταφορών και Τουρισμού παγκοσμίως.
  • Τα διπλώματα είναι επίσης εγκεκριμένα από την παγκόσμια Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associations), που εδρεύει στο Montreal και στοχεύει στην επαγγελματική κατοχύρωση όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της Αεροπορικής και Τουριστικής Βιομηχανίας.
  • Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων διδάσκονται από έμπειρους επαγγελματίες και εγκεκριμένους καθηγητές.
  • Η απόκτηση των διπλωμάτων ΙΑΤΑ με την παγκόσμια αναγνώριση, αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε Αεροπορικές Εταιρείες, τα τουριστικά γραφεία, καθώς και σε θέσεις – κλειδιά όπως οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη.
iata1

IATA (International Air Transport Association)

Ο Διεθνής Οργανισμός Αερομεταφορών (IATA) αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και καλύτερα οργανωμένες βιομηχανίες του κόσμου. Με χρονολογία ίδρυσης το 1919, ενώνει 280 αεροπορικές εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων του κόσμου. Οι πτήσεις των αεροπορικών εταιριών που είναι τα μέλη της IATA αποτελούν το 95% όλων των διεθνών αερομεταφορών.

IATA Authorized Training Centers (ATCs)

Τα IATA Authorized Training Centers (ATCs) είναι ανεξάρτητα κέντρα κατάρτισης που έχουν λάβει άδεια για να διδάξουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΙΑΤΑ στους τομείς της Αεροπορίας του Τουρισμός και των Εμπορευμάτων.

IATA Accredited Training Schools (ATSs)

Τα IATA Accredited Training (ATSs) είναι εκπαιδευτικά κέντρα που εξουσιοδοτούνται από την ΙΑΤΑ να παραδώσουν προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από εμάς είναι επικυρωμένα από την IATA.
Validate your IATA DGR Certificate issued by an IATA DG Accredited Training School (ATS)

IATA Regional Training Partners (RTPs)

Οι Regional Training Partners (RTPs) είναι επίσημοι αντιπρόσωποι της ΙΑΤΑ με αποκλειστική αρμοδιότητα να διεξάγουν advanced διεθνή σεμινάρια σε επίπεδο manager. Τα σεμινάρια RTP πραγματοποιούνται με την παρουσία εγκεκριμένου και απεσταλμένου από την ΙΑΤΑ εκπαιδευτή, ο οποίος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις.  Οι συμμετέχοντες ζουν την κορυφαία εμπειρία μάθησης ενός Κέντρου Εκπαίδευσης της ΙΑΤΑ.

ypa_new

ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, (ΥΠΑ), είναι ο ελληνικός κρατικός φορέας διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών, των κρατικών αεροδρομίων της χώρας, της παρακολούθησης τήρησης όλων των κανονισμών ασφαλείας αεροσκαφών και της εναέριας κυκλοφορίας, στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το εσωτερικό και Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο, καθώς και της τήρησης νηολογίου και βιβλίου υποθηκών αεροσκαφών.

easa_new

EASA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με ρυθμιστικά και εκτελεστικά καθήκοντα στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας της αεροπορίας. Δημιουργήθηκε στις 15 Ιουλίου 2003, και κατέληξε σε πλήρη λειτουργία το 2008, αναλαμβάνοντας καθήκοντα του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA). Οι αρμοδιότητες του EASA περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ανάλυσης και έρευνας της ασφάλειας, για την έγκριση αλλοδαπών επιχειρηματιών, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των κανόνων ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη), δίνοντας την πιστοποίηση τύπου των αεροσκαφών και των εξαρτημάτων, καθώς και όπως την έγκριση των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των αεροναυτικών προϊόντων.

eoppep_new

ΕΟΠΠΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Εγγραφή στο Newsletter