ΙΑΤΑ GROUND OPERATIONS MANAGEMENT

Το Νέο πρόγραμμα της Mega Airlines Studies ΙΑΤΑ GROUND OPERATIONS MANAGEMENT  για τα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν ως Station Managers.

Ο Station Manager είναι ο διαχειριστής που αναλαμβάνει την επίβλεψη των λειτουργιών εδάφους μιας αεροπορικής εταιρείας σε συγκεκριμένο σταθμό. Οι υπηρεσίες εδάφους σε μια αεροπορική εταιρεία περιλαμβάνουν την έκδοση εισιτηρίων για επιβάτες και το check-in (handling), τις υπηρεσίες αποσκευών και φορτίου (cargo), την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών κ.ά. Ο Station Manager  είναι υπεύθυνος για να διαπιστώσει ότι οι πτήσεις του σταθμού φεύγουν εγκαίρως και με όλους τους επιβάτες και τις αποσκευές, ενώ παράλληλα διευθύνει τους υπαλλήλους που του έχουν ανατεθεί, τους προϋπολογισμούς  και τα προγράμματα ασφαλείας.

Με την ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος  θα αποκτήσετε τις ακόλουθες δεξιότητες για να μπορείτε:

  • Να αναλάβετε τον  έλεγχο και την εποπτεία του αερομεταφορέα σε self-handled και  outsourced περιβάλλον.
  • Να χρησιμοποιείτε τις Ground Handling and Service Level Agreements (SLAs), ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας στο χειρισμό του σταθμού της αεροπορικής εταιρείας, ώστε να μπορείτε να μειώνετε το κόστος και να παρέχετε ποιοτικές υπηρεσίες.
  • Να αποφεύγετε οποιαδήποτε πιθανή εξαπάτηση, μέσω της ενημέρωσης που θα λάβετε για τις τρέχουσες μεθόδους που χρησιμοποιούνται  για να αμβλυνθούν τα έσοδα των αεροπορικών εταιρειών.
  • Να εφαρμόζετε το Safety and Security Station Management, σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου και τις συνιστώμενες πρακτικές.
  • Να διοικείτε και να παρακινείτε τους υπαλλήλους  και να παρακολουθείτε  αποτελεσματικά την απόδοση και την πρόοδό τους.
  • Να χρησιμοποιείτε την τελευταία έκδοση του IATA Airport Handling Manual (AHM).

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

    Εγγραφή στο Newsletter