ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σπουδαστές

Το Γραφείο Διασύνδεσης του εκπαιδευτικού κέντρου της Mega Airlines Studies βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών του κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Τους συμβουλεύει και τους καθοδηγεί με στόχο τη βέλτιστη προετοιμασία τους για τις εξετάσεις των πιστοποιήσεων της ΙΑΤΑ και της ΕΑSA, αλλά και τους κατευθύνει στην χάραξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Γραφείο Διασύνδεσης μας είναι οι εξής:

  • Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος & συνοδευτικής επιστολής.
  • Προετοιμασία για την διαδικασία της συνέντευξης. Εκμάθηση συμπεριφορικών τεχνικών και εξοικείωση με την όλη διαδικασία.
  • Τρόποι και τεχνικές αναζήτησης εργασίας,
  • Διερεύνηση επιπρόσθετων ενδιαφερόντων και προτιμήσεων σχετικά με τη συνέχιση των σπουδών και την περαιτέρω εξειδίκευση.
  • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας και εξερεύνηση της αγοράς εργασίας σήμερα
  • Ατομικές συνεδρίες για τους σπουδαστές με έντονο άγχος κατά την περίοδο των εξετάσεων, αδυναμία διαχείρισης χρόνου κ.α, κατά περίπτωση.

Επιπρόσθετα, το Γραφείο Διασύνδεσης και η Mega Airlines Studies διοργανώνει τακτικά Ημερίδες και Σεμινάρια σχετικού περιεχομένου. Ενημερωθείτε.

Εγγραφή στο Newsletter