ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΠΠΕΠ

eoppep

 

Σας ενημερώνουμε ότι στη σχολή  μας έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Αυτό γνωστοποιεί ότι η σχολή μας πληρεί της προϋποθέσεις και διαθέτει τα προσόντα που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία μας.