Η Διεύθυνση της Mega Airlines Studies ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Όμιλο  ΚΟΡΕΛΚΟ. Η συνεργασία αυτή, βασίζεται συγκεκριμένα, στην διεθνή πιστοποίηση που προσφέρει η ΙΑΤΑ μέσα από τα διπλώματα της, στην ειδικότητα του Security.