ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Στην ελληνική ιδιωτική εκπαίδευση υπάρχουν πολλές σχολές που ισχυρίζονται ότι παρέχουν σπουδές υψηλού επιπέδου. Είναι πολύ σημαντικό για τους σπουδαστές, τους γονείς και τους επαγγελματίες που εμπιστεύονται το επαγγελματικό τους μέλλον να είναι βέβαιοι ότι έχουν επιλέξει σωστά. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι πιστοποιήσεις που διαθέτει η MEGA AIRLINES STUDIES αποδεικνύουν το κύρος, την εξειδίκευση και το ακαδημαϊκό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών.

Τα διπλώματα τα οποία προσφέρει η ΙΑΤΑ ή IATA-FIATA σημαίνουν πολλά περισσότερα από απλούς τίτλους σπουδών. Πρόκειται ουσιαστικά για απαραίτητα επαγγελματικά “εργαλεία” που φέρουν τη σφραγίδα των δύο μεγαλύτερων οργανισμών στους τομείς των Αερομεταφορών και του Τουρισμού.

Με το κύρος της ΙΑΤΑ

Η MEGA AIRLINES STUDIES είναι το μεγαλύτερο κέντρο εκπαίδευσης ΙΑΤΑ και μοναδική εξουσιοδοτημένη σχολή εκπαίδευσης (Authorized Training School, ATS) της ΙΑΤΑ στην Ελλάδα, ενώ πρόσφατα εντάχθηκε στους ΙΑΤΑ Regional Training Partner (RTP) στην Ευρώπη και μπορεί πλέον να διοργανώνει σεμινάρια με διεθνή εμβέλεια.
Η Σχολή εφοδιάζει τους αποφοίτους με όλα τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία, διότι:

  • Για τη λειτουργία ενός Γραφείου Γενικού Τουρισμού IATA είναι αναγκαία η ύπαρξη προσωπικού που να διαθέτει το δίπλωμα της ΙΑΤΑ.
  • Το πρόγραμμα σπουδών της MEGA AIRLINES STUDIES είναι σχεδιασμένο και εγκεκριμένο από την Τεχνική Επιτροπή της ΙΑΤΑ (International Air Transport Association), του μεγαλύτερου οργανισμού Αερομεταφορών και Τουρισμού παγκοσμίως.
  • Τα διπλώματα είναι επίσης εγκεκριμένα από την παγκόσμια Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων UFTAA (Universal Federation of Travel Agents Associations), που εδρεύει στο Montreal και στοχεύει στην επαγγελματική κατοχύρωση όσων επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στον χώρο της Αεροπορικής και Τουριστικής Βιομηχανίας.
  • Τα μαθήματα όλων των ειδικοτήτων διδάσκονται από έμπειρους επαγγελματίες και εγκεκριμένους καθηγητές.
  • Η απόκτηση των διπλωμάτων ΙΑΤΑ με την παγκόσμια αναγνώριση, αποτελούν βασική προϋπόθεση για μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε Αεροπορικές Εταιρείες, τα τουριστικά γραφεία, καθώς και σε θέσεις – κλειδιά όπως οι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και τα διευθυντικά στελέχη.

iataIATA (International Air Transport Association)

Ο Διεθνής Οργανισμός Αερομεταφορών (IATA) αποτελεί μια από τις δυναμικότερες και καλύτερα οργανωμένες βιομηχανίες του κόσμου. Με χρονολογία ίδρυσης το 1919, ενώνει 280 αεροπορικές εταιρίες συμπεριλαμβανομένων των μεγαλύτερων του κόσμου. Οι πτήσεις των αεροπορικών εταιριών που είναι τα μέλη της IATA αποτελούν το 95% όλων των διεθνών αερομεταφορών.

 

atc_logoIATA Authorized Training Centers (ATCs)

Τα IATA Authorized Training Centers (ATCs) είναι ανεξάρτητα κέντρα κατάρτισης που έχουν λάβει άδεια για να διδάξουν Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΙΑΤΑ στους τομείς της Αεροπορίας του Τουρισμός και των Εμπορευμάτων.

 

ats_logoIATA Accredited Training Schools (ATSs)

Τα IATA Accredited Training (ATSs) είναι εκπαιδευτικά κέντρα που εξουσιοδοτούνται από την ΙΑΤΑ να παραδώσουν προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των επικίνδυνων εμπορευμάτων. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από εμάς είναι επικυρωμένα από την IATA.
Validate your IATA DGR Certificate issued by an IATA DG Accredited Training School (ATS)

 

rtp_logoIATA Regional Training Partners (RTPs)

Οι Regional Training Partners (RTPs) είναι επίσημοι αντιπρόσωποι της ΙΑΤΑ με αποκλειστική αρμοδιότητα να διεξάγουν advanced διεθνή σεμινάρια σε επίπεδο manager. Τα σεμινάρια RTP πραγματοποιούνται με την παρουσία εγκεκριμένου και απεσταλμένου από την ΙΑΤΑ εκπαιδευτή, ο οποίος προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις.  Οι συμμετέχοντες ζουν την κορυφαία εμπειρία μάθησης ενός Κέντρου Εκπαίδευσης της ΙΑΤΑ.

 

fiataFIATA (International Federation of Freight Forwarders Associations)
Η Fiata είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αεροπορικών Μεταφορών, αποτελεί σήμερα έναν κλάδο που καλύπτει 40.000 επιχειρήσεις, που απασχολούν περίπου 8.000.000 έως 10.000.000 ανθρώπους σε 150 χώρες. Αναγνωρίζεται ως εκπρόσωπος των πρακτορείων εμπορευματικών μεταφορών από πολλές κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς οργανισμούς στον τομέα των μεταφορών , όπως το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο (ICC), τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA), τη Διεθνή Ένωση Σιδηροδρόμων (UIC), τη Διεθνή Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU), κλπ.

 

uftaaUFTAA (United Federation of Travel Agents Associations)
Η UFTAA είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός παγκοσμίως που αντιπροσωπεύει την τουριστική βιομηχανία. Συμπεριλαμβάνει 114 εθνικούς οργανισμούς και θυγατρικές τουριστικές επιχειρήσεις 121 χωρών.

 

 ypa_new ΥΠΑ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, (ΥΠΑ), είναι ο ελληνικός κρατικός φορέας διαχείρισης των αεροπορικών μεταφορών, των κρατικών αεροδρομίων της χώρας, της παρακολούθησης τήρησης όλων των κανονισμών ασφαλείας αεροσκαφών και της εναέριας κυκλοφορίας, στον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με το εσωτερικό και Διεθνές Αεροπορικό Δίκαιο, καθώς και της τήρησης νηολογίου και βιβλίου υποθηκών αεροσκαφών.

easa_newEASA

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με ρυθμιστικά και εκτελεστικά καθήκοντα στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας της αεροπορίας. Δημιουργήθηκε στις 15 Ιουλίου 2003, και κατέληξε σε πλήρη λειτουργία το 2008, αναλαμβάνοντας καθήκοντα του Συνδέσμου Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (JAA).
Οι αρμοδιότητες του EASA περιλαμβάνουν τη διεξαγωγή ανάλυσης και έρευνας της ασφάλειας, για την έγκριση αλλοδαπών επιχειρηματιών, την εφαρμογή και την παρακολούθηση των κανόνων ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων στα κράτη μέλη), δίνοντας την πιστοποίηση τύπου των αεροσκαφών και των εξαρτημάτων, καθώς και όπως την έγκριση των φορέων που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την κατασκευή και τη συντήρηση των αεροναυτικών προϊόντων.

 

eoppep_newΕΟΠΠΕΠ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)