ΙΑΤΑ / FIATA DANGEROUS GOODS INITIAL / RECURRENT

cargo_2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η MEGA AIRLINES STUDIES ειδικεύεται στην παροχή πιστοποιημένων σπουδών για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΙΑΤΑ, Dangerous Goods Regulations αφορά τη μεταφορά των επικίνδυνων φορτίων στον χώρο των αερομεταφορών.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ TO IATA DANGEROUS GOODS

Οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις μεταφορές εμπορευμάτων είναι απαραίτητο να έχουν πιστοποιημένες γνώσεις για:

  • βέλτιστες πρακτικές οι οποίες γίνονται όλο και πιο περίπλοκες στο περιβάλλον των μεταφορών
  • κανόνες ασφάλειας με εξειδίκευση στο φορτίο
  • στρατηγική διαχείρισης επικίνδυνων εμπορευμάτων

Το πρόγραμμα βασίζεται στη μελέτη και εφαρμογή του Dangerous Goods Regulations for Air Transport, που αποτελεί το ειδικό εγχειρίδιο της ΙΑΤΑ για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Οι επαγγελματίες παίρνουν την πιστοποίηση με βάση τις γραπτές εξετάσεις που δίνονται στη σχολή μας για την απόκτηση του διπλώματος ΙΑΤΑ Dangerous Goods Initial.

Το δίπλωμα IATA Dangerous Goods Recurrent ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια, και οι εξετάσεις περιλαμβάνουν τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί στην ύλη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η διδακτική ύλη για το ΙΑΤΑ Dangerous Goods περιλαμβάνει τα παρακάτω μαθήματα:

  • Γενικές πληροφορίες
  • Ταξινόμηση και κωδικοποίηση επικινδύνων αγαθών
  • Μέθοδοι και υλικά συσκευασίας
  • Συμπλήρωση συνοδευτικών εγγράφων
  • Ορισμός εκτέλεσης- χειρισμός
  • Μαρκάρισμα δεμάτων και επικόλληση ετικετών
  • Ραδιενεργά υλικά

Η MEGA AIRLINES STUDIES εκτός από το IATA Dangerous Goods Initial & Recurrent που παρέχει ως ATS της ΙΑΤΑ, έχει πιστοποίηση και από την ΥΠΑ για να προσφέρει το DANGEROUS GOODS Initial and Recurrent.

Το πρόγραμμα για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με την έγκριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και βασίζεται σε διεθνή πρότυπα, βασισμένα στις απαιτήσεις του ICAO (International Civil Aviation Organization) και της IATA.
Για την απόκτηση των πτυχίων DANGEROUS GOODS μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Σχολής μας και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.

 

Για την απόκτηση των πτυχίων DANGEROUS GOODS μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία της Σχολής μας και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες.