ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΜΑΣ

Ο διακεκριμένος και πεπειραμένος καθηγητής στο χώρο των Αερομεταφορών και Τουρισμού Γιώργος Γαλίτης, βασιζόμενος στα εκπαιδευτικά προγράμματα της ΙΑΤΑ, ίδρυσε το 1999 το Omega Airlines Studies στοχεύοντας στην άριστη προετοιμασία της νέας γενιάς επαγγελματιών που θα στελεχώσουν την αεροπορική και τουριστική βιομηχανία.

Η πολύχρονη εμπειρία, η υψηλή τεχνογνωσία και τα εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, αποτελούν το τρίπτυχο βάσει του οποίου λειτουργεί με την σημερινή του ονομασία το Mega Airlines Studies.

Τα προγράμματα μας απευθύνονται τόσο στους νέους που επιθυμούν να εισέλθουν σε ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και στους είδη απασχολούμενους .

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε αναπτύξει αξιόλογες συνεργασίες και έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους παραδίδοντας σεμινάρια σε επιτυχημένους οργανισμούς που ανήκουν στον αεροπορικό και τουριστικό χώρο. Σε στελέχη και υπαλλήλους της Olympic Airways της Olympic Air του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, της Υ.Π.Α (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας).

Τα προγράμματα της ΙΑΤΑ που διδάσκονται στης σχολής μας έχουν διττό σκοπό: αφενός την απόκτηση όλων εκείνων των απαιτούμενων γνώσεων που θα προδιαγράψουν τη σύντομη ένταξη των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας και αφετέρου την προσωπική ανέλιξη και επιτυχία του καθενός ξεχωριστά.

Η αναγνωρίσιμότητα των διπλωμάτων της ΙΑΤΑ παγκοσμίως σε συνδυασμό με την απόκτιση του διπλώματος Management του Harvard προδιαγράφουν την επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη των αποφοίτων μας στην Αεροπορική – Τουριστική βιομηχανία.